kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Zasady przyznawania
Zasady przyznawania
 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmujacym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać dodatek mieszkaniowy:

Dochód gospodarstwa domowego:

 • 175% kwoty najniższej emerytury - dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe)
 • 125% kwoty najniższej emerytury - dla rodziny, w której są najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe)

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów ich uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.

Muszą to być dochody brutto z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku.

Powierzchnia zajmowanego lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż:

 • 30%
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać dla:

 • 1 osoby- 35m2 (+30% tj. 45,50 m2)
 • 2 osób- 40 m2 (+30% tj. 52 m2)
 • 3 osób- 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
 • 4 osób- 55 m2 (+30% tj. 71,50 m2)
 • 5 osób- 65 m2 (+30% tj. 84,50 m2)
 • 6 osób- 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
 • a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2
 • normatywna powierzchnia powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 

Opublikowane przez: Arleta Koltermann | Autor: Arleta Koltermann | Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:25:13.
Data wprowadzenia: 2011-03-01 12:25:13
Autor: Arleta Koltermann
Obowi~Ezuje od: 2001-06-21
Opublikowane przez: Arleta Koltermann
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl