kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Pomocna dłoń plus rok 2011
Pomocna dłoń plus rok 2011
 

     REKRUTACJA OSÓB DO PROJEKTU "POMOCNA DŁOŃ PLUS"- ZAKOŃCZONO

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu zaprasza osoby korzystające z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie "Pomocna dłoń plus" (wstęp wolny). Udział w projekcie przewidziany jest dla kobiet i mężczyzn w ramach projektu realizowane będą szkolenia i wsparcie dla zakwalifikowanych osób i rodzin.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka: w Biurze Projektowym, pokój nr 2, tel. 94 31-60-992

Projekt sysytemowy "Pomocna dłoń plus" 2011-INFORMACJE

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu kolejny trzeci rok realizuje projekt systemowy "Pomocna dłoń plus" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KapitałLudzki. W 2011 r. w realizację projektu zaangażowane są nastepujące osoby:

  • Karina Gębal- Kierownik-koordynator
  • Krystyna Hryniewicz- Księgowa
  • Monika Klemunda- Pracownik socjalny
  • Ewa Dębska- Pracownik socjalny
  • Anna Olkowska- Pracownik socjalny

     W bieżącym roku w ramach projektu będzie uczestniczyło 10 ostatecznych beneficjentów. Jednym z priorytetów projektu jest pobudzenie aktywności, wskazanie korzyści płynących z osobistego rozwoju, przekonanie do realnych możliwości zmiany trudnej sytuacji, wyposażenie w wiedzę i umiejętności do tworzenia samodzielnej ścieżki życiowej, zaangażowanie do realizacji zadań osób z kręgu działania pomocy społecznej.  

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje projekt systemowy "Pomocna dłoń plus". W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008-2013. Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawienie skuteczności funkcjonowania pomocy społecznej na terenie powiatu koszalińskiego.

Opracował: zespół projektowy         

 

Opublikowane przez: Ewa Główczyk-Kowalczyk | Autor: Arleta Koltermann | Data wprowadzenia: 2011-04-01 09:33:48 | Data modyfikacji: 2013-01-24 13:36:16.
Data wprowadzenia: 2011-04-01 09:33:48
Data modyfikacji: 2013-01-24 13:36:16
Autor: Arleta Koltermann
Opublikowane przez: Ewa Główczyk-Kowalczyk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl