kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Podprogram 2015
Podprogram 2015
 

Opublikowane przez: Karina Gębal | Data wprowadzenia: 2015-08-17 07:46:17 | Data modyfikacji: 2015-10-28 09:03:36.

 


 


Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 -Podprogram 2015


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach, którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.                                                                          Do końca lutego 2016 roku osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.                                                                                                                       Prócz wsparcia żywnościowego, osoby korzystające z Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.


 


"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".


 

 

Opublikowane przez: Karina Gębal | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:24:38 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:35:06.
 

Opublikowane przez: Karina Gębal | Data wprowadzenia: 2015-08-26 08:13:33 | Data modyfikacji: 2015-09-18 08:25:50.

                                               

 

Opublikowane przez: Karina Gębal | Data wprowadzenia: 2015-06-25 09:43:48 | Data modyfikacji: 2015-07-23 07:59:32.
 

Opublikowane przez: Karina Gębal | Data wprowadzenia: 2015-09-02 12:22:47 | Data modyfikacji: 2015-10-28 09:04:06.
 

Opublikowane przez: Karina Gębal | Data wprowadzenia: 2015-09-18 08:26:49 | Data modyfikacji: 2015-10-28 09:02:24.
Data wprowadzenia: 2015-09-18 08:26:49
Data modyfikacji: 2015-10-28 09:02:24
Opublikowane przez: Karina Gębal
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl