kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony wniosek, który jest dostępny w Ośrodku;
 • deklaracja o wysokości wszystkich dochodów z gospodarstwa domowego z trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku- zaświadczenie o dochodach. Dochód- wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.
 • w przypadku właściciela domu jednorodzinnego do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku, a także rachunki dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania (energia cieplna, woda, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych);
 • rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepełej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego w przypadku gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju;
 • inne niezbędne dokumenty, jeśli Organ właściwy tego zażąda.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
 • dodatku z tytułu urodzenia się dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania;
 • zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego;

Wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, jeżeli jest to kontynuacja składa się w ostatnim miesiącu, na który przyznany jest poprzedni dodatek.

 

 

Opublikowane przez: Arleta Koltermann | Autor: Arleta Koltermann | Data wprowadzenia: 2011-02-17 08:12:18 | Data modyfikacji: 2011-04-26 10:05:56.
Data wprowadzenia: 2011-02-17 08:12:18
Data modyfikacji: 2011-04-26 10:05:56
Autor: Arleta Koltermann
Obowi~Ezuje od: 2011-01-01
Opublikowane przez: Arleta Koltermann
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl