kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Zadania ośrodka
Zadania ośrodka
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu działa w oparciu o przepisy:

-ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (j.t Dz.U. z 2015r. poz.163 z póź.zm.). - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z póź.zm. )
-ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (j.t Dz. U. z 2014r. poz. 567 z póź.zm.)
-ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( dz.U. z 2016r. poz. 195)
-ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( j.t. Dz.U z 2013r. poz. 996 z póź.zm. )
-ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne ( j.t. Dz.U z 2012r. poz. 1059 z póź.zm.)
-ustawy  z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U.z 2016r. poz. 169)
-ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z póź.zm.)
-ustawy  z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U z 2015r. poz. 121 z póź.zm.)
-ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( j.t.Dz.U z 2015r. poz. 581 z póź.zm. )
-ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz.U z 2015r. poz.332 z póź.zm. )
-ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz.U z 2005r. Nr 180 poz.1493 z póź.zm.) 
-ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej rodziny (Dz.U z 2014r. poz.1863 z póż.zm.)
-Uchwały Rady Gminy Biesiekierz dotyczące pomocy społecznej

 

Opublikowane przez: Mariusz Sydoruk | Autor: Arleta Koltermann | Data wprowadzenia: 2011-02-14 10:23:34 | Data modyfikacji: 2016-04-14 09:30:33.
Data wprowadzenia: 2011-02-14 10:23:34
Data modyfikacji: 2016-04-14 09:30:33
Autor: Arleta Koltermann
Obowi~Ezuje od: 2004-03-12
Opublikowane przez: Mariusz Sydoruk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl