kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Zapytania ofertowe, konkursy
Zapytania ofertowe, konkursy

 

Biesiekierz, dnia 15.12.2015r.


Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wszyscy


dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2015 prowadzonego w trybie naboru ofert na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów oraz innych osób w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie gminy Biesiekierz.


Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, informuje, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego unieważnia się nabór ofert z dnia 04.12.2015r. dotyczący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2015 prowadzonego w trybie naboru ofert na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów oraz innych osób w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie gminy Biesiekierz.
Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w naborze ofert: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.”

 

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Karina Gębal

 

 

 SzOPZ.pdf

Opublikowane przez: Karina Gębal | Data wprowadzenia: 2015-08-11 09:57:54 | Data modyfikacji: 2015-12-15 11:10:38.
 

Biesiekierz, dnia 15.12.2015r..


Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wszyscy


dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2015 prowadzonego w trybie naboru ofert na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów oraz innych osób w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie gminy Biesiekierz.


Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty


           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, informuje, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego unieważnia się nabór ofert z dnia 04.12.2015r. dotyczący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2015 prowadzonego w trybie naboru ofert na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów oraz innych osób w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie gminy Biesiekierz.
Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w naborze ofert: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.”

 

 


Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Karina Gębal

 

 

 

Opublikowane przez: Karina Gębal | Data wprowadzenia: 2015-12-15 11:08:17 | Data modyfikacji: 2015-12-15 11:10:24.
Data wprowadzenia: 2015-12-15 11:08:17
Data modyfikacji: 2015-12-15 11:10:24
Opublikowane przez: Karina Gębal
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl