kontrast
A+ A-
Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.gops.biesiekierz.eu
 Pomocna dłoń plus rok 2012
Pomocna dłoń plus rok 2012
 
 12.12.2012 r.
 
Beneficjentki projektu uczestniczyły w spotkaniu integracyjno-kulinarnym, który stanowił kontynuuację warsztatów z miesiąca marca. Tym razem Panie miały okazje zapoznać się z tradycjami Świąt Bozego Narodzenia,a co za tym idzie z potrawami, które ptrzygotowuje się w różnych częściach naszego kraju. Wspólnie wykonały 12 potraw, które później w przyjemnej atmosferze zostały skonsumowane. Spotkaniu przyswiecała idea, iż wspólne przygotowywanie i spozywanie posiłków sprzyja właściwym relacjom rodzinnym.
 
 
 
 
 
 
 
23.11.2012 r.
  
Beneficjentki projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" w ramach aktywnej integracji odbyły spotkanie integracyjne mające na celu poprawę wizerunku. Spotkanie odbyło się w Royal Parku w Mielnie.Panie miały mozliwość skorzystania z profesjonalnych porad i uslug, a także mogły miło spędzić czas we własnym towarzystwie. Zadowolenie i uśmiechy na twarzach beneficjentek potwierdzają celowość tego spotkania.
 
 
 
 
 Opracował: zespół projektowy
 
31.10.2012 r.
 
Beneficjentki projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" realizowanego na terenie gminy Biesiekierz w ramach POKL ze środków EFS zakończyły terapię rodzinną, którą przeprowadziła Pani Lucyna Wesołowska. Terapia rozpoczęła się spotkaniem grupowym, a  kontynuowana była w środowiskach indywidualnych. Uczestnicy projektu i czlonkowie ich rodzin poznali proste sposoby budowania poczucia własnej wartosci. Kontakt członków rodziny z terapeutą w miejscu zamieszkania pozwolił zweryfikować ich wzajemne relacje. Rodziny miały mozliwość poznac swoje mocne i słabe strony.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: zespół projektowy

28 września 2012 r.

W ramach projektu systemowego „Pomocna dłoń plus” realizowanego ze środków EFS w ramach POKL odbyło się działanie środowiskowe pn. „ Integracja Ty i Ja”. Wzięło w nim udział ponad 50 osób z terenu gminy Biesiekierz. Głównym przesłaniem spotkania , które odbyło się na terenie przylegającym do GOPS- była integracja osób pełno-i niepełnosprawnych. Uczestnicy zostali również zapoznani z krótką charakterystyką projektu systemowego „Pomocna dłoń plus” w celu zainteresowania społeczeństwa możliwością uczestnictwa w działaniach projektowych.

Działanie zostało zorganizowane i wykonane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Opracował: zespół projektowy
 
24 sierpnia 2012 r.
 
Kolejne spotkanie z doradcą zawodowym poświecone było ćwiczeniom wzmacniającym samoocenę i motywację uczestniczek Projektu "Pomocna dłoń plus" do podejmowania samodzielnych działań na rynku pracy. Przeprowadzone ćwiczenia i gry symulacyjne miasły za zadanie przygotowania do autoprezentacji w ramach prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
                                                                                 Opracował: zespół projektowy
 
22 czerwca 2012 r.
 
W dniu 22 czerwca 2012 r. w ramach projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" realizowanego zgodnie z POKL współfinansowanym ze środków EFS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu zorganizował działanie środowiskowe pod nazwą "Powitanie lata". W pięknej scenerii parnowskiego Pałacu Państwa Sokalskich spotkali się zarówno beneficjenci projektu wraz ze swymi rodzinami, jak i seniorzy z terenu naszej gminy. Głównym celem spotkania była integracja pokoleń.
W spotkaniu wzięły udział następujące zespoły: "Polna Grusza", "16 Południk", "Flash Dance". Mieszkańcy w miłej atmosferze mogli porozmawaić, powspominać, spotkać się ze znajomymi z innych miejscowości i przyjemnie spędzić czas.
"Powitanie lata"  jak sama nazwa wskazuje nie mogło odbyć się bez puszczania wianków na wodę i przywitania lata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Opracował: zespół projektowy
 
15 czerwca 2012 r.
 
W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie z cyklu doradztwa zawodowego, w którym wzięły udział beneficjentki projektu systemowego "Pomocna dłoń plus", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
 
 
 
 
11 czerwca 2012 r.
Beneficjentki projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" rozpoczęły warsztaty doradztwa psychologicznego. Spotkania będą trwały do końca września 2012 r.
 
 
 
 
 
 Opracował: zespół projektowy
 
 
30 maja 2012
 
W dniach 28-29 maja 2012r. beneficjentki projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" realizowanego w ramach POKL współfinansowanego ze srodków EFS odbyły dwudniowe warsztaty doradztwa społecznego związane z wychowaniem bez przemocy.
 
 

 

 

 Opracował: zespół projektowy

 20.04.2012
 
W dniu 20 kwietnia beneficjanci projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" wzięli udział w spotkaniu z  doradcą zawodowym. Spotkanie było kolejnym z całego cyklu, który przewidziany jest w ramach aktywnej integracji.
 
 
 Opracował: zespół projektowy
 
14-17.04.2012
 
W ramach aktywnej integracji beneficjenci projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" wzięli udział w wyjeździe edukacyjno -integracyjnym do Kotliny Kłodzkiej. Celem głównym wyjazdu była aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie poczucia wartości beneficjentów, wzmocnienie ich wiary we własne siły, czy też zwiększenie kompetencji społecznych.Wyjazd miał na celu spełnienie funkcji integracyjnej, beneficjenci mogli spedzić czas wspólnie ze swoimi rodzinami co przyczyniło sie do zaciśnięcia więzi rodzicielskich, małżeńskich, czy tez partnerskich.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: zespół projektowy 
 
02.04.2012
 
W ramach realizacji projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" beneficjentki z terenu naszej gminy uczestniczyły w spotkaniu o charakterze integracyjno-kulinarnym. Celem warsztatów było zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania poprzez omówienie aktualnej piramidy zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla osób dorosłych i w podeszłym wieku. Edukacyjny charakter spotkania skierowany był na zwrócenie szczególnej uwagi na pozytywne i negatywne oddziaływanie diety na nasze codzienne funkcjonowanie. Podczas warsztatów beneficjentki poznały tajniki przygotowywania pełnowartosciowych posiłków, szczególną uwagę poświęcono zasadom związanym z kulinarnym savoir vivre. W czasie zajęć pod nadzorem specjalisty panie przygotowywały potrawy, które następnie w miłej atmosferze spożyły. Zajecia praktyczne dały mozliwość wymiany doświadczeń, a całości przyświecała idea, iż wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków wzmacnia wiezi rodzinne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opracował: zespół projektowy
 
27.02.2012 r.
 
W dniu 24 lutego 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biesiekierzu odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-integracyjne z beneficjentami projektu systemowego "Pomocna dłoń plus". Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom cele i działania , które zostana zrealizowane w ramach aktywnej integracji.
Ponadto w tym samym dniu zostały przeprowadzone warsztaty z doradcą zawodowym, p. Monika Pawłowską.
 
 
 
 
 
 Opracował: zespół projektowy
 
 
17.02.2012 r.
 
UWAGA!
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu informuje, że w dniu 24 lutego 2012 r. odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym dla beneficjentów zakwalifikowanych do projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego ze środków EFS.

Opracował: zespół projektowy

17.02.2012 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu informuje, że w dniu 17.02.2012r. zakończyła się rekrutacja beneficjentów do tegorocznej edycji projektu systemowego „Pomocna dłoń plus” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 10 osób z terenu Gminy.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu informuje, że do dnia 17.02.2012 r. trwa rekrutacja do uczestnictwa w projekcie systemowym "Pomocna dłoń plus", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Zapraszamy osoby:

  • zamieszkujące na terenie gminy Biesiekierz,
  • bezrobotne,
  • nieaktywne zawodowo,
  • niepełnosprawne,
  • wiek, płeć i stan cywilny osób zainteresowanych nie ma znaczenia

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka, w biurze projektowym, pokój nr 2,
tel. 94 31-60-992

Opracował: zespół projektowy

 

 

Opublikowane przez: Ewa Główczyk-Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:49:38 | Data modyfikacji: 2013-01-24 13:35:51.
Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:49:38
Data modyfikacji: 2013-01-24 13:35:51
Opublikowane przez: Ewa Główczyk-Kowalczyk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
OPS BIESIEKIERZ
ul. Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz
Kierownik Jednostki
Mariusz Sydoruk
Kontakt:
Tel: (+48 94) 31-80-316
Fax: (+48 94) 31-80-316
e-mail: gopsbie@poczta.onet.pl